From febrer 2016

banner-elcomu2

Beneficis

Volia ampliar aquesta frase que surt en el llibre i en la pàgina principal d’aquest mateix web:

«Tots els beneficis que s’assoleixin, mitjançant la venda de la versió en paper d’aquest llibre, aniran destinats a la continuïtat de l’estudi i divulgació de la història social popular de Catalunya.» Continue reading “Beneficis” »